1.50 

INGREDIENTI: riso, alga nori, tonno, avocado, topping: kataiki, maio.

Categoria: